Logo Lilian Spijker
praktijk voor supervisie
en andere vormen van begeleiding

Even voorstellen

Ik ben

vrouw in de rollen van dochter, zus, vrouw van, moeder, collega, vriendin, gemeentelid, vrijwilliger en ondernemer. Al deze rollen hebben mij gevormd en verrijkt. Ook hebben ze richting gegeven aan mijn leven en doen dat nog iedere dag.

Ik ben werkzaam

in het onderwijs, daar liggen mijn wortels. Ik heb gewerkt binnen verschillende organisaties, van Speciaal Onderwijs tot Hoger Beroeps Onderwijs. In mijn werk is de rode draad ‘ontwikkeling’. Ik ben een ontwikkelaar, ik wil iets opzetten. De ontwikkeling van mensen boeit mij ook enorm.

Ik ben opgeleid

als docent beeldende kunst en vormgeving. Daarnaast heb ik mij geschoold als counselor en coach, supervisor, intervisor en begeleider bij burnout.

Ik hecht waarde aan

duidelijke, open, betrokken en persoonlijke communicatie. Daarnaast geloof ik in een tweezijdige aanpak waarbij hoofd en hart samen gaan: een analytische werkwijze gecombineerd met een creatieve en intuïtieve benadering. Ik combineer ‘hard’ met ‘zacht’ en houd van een praktische en resultaatgerichte aanpak. Wat gaat er goed, wat niet en hoe kan het beter?
Klanten benoemen mijn kwaliteiten als: aandachtig, met lef, creatief en deskundig.

Ik geloof

in God. Hij is belangrijk in mijn leven, Hij is mijn drijfveer. Jezus' liefde is voor mij een voorbeeld. Mijn geloof is voor mij elke dag oefenen in dankbaarheid en verwondering. Juist mijn geloof bezielt mij voor dit werk en inspireert mij voor de manier waarop ik wil werken. Dat betekent niet dat het per se over God gaat of dat ik jou mijn geloof ga opdringen. Ook wanneer je leeft en werkt vanuit een andere bron of op zoek bent naar een bron ben je welkom.

Ik word blij

van echt contact met mensen, het ochtendlicht, ongegeneerd lui zijn in een hangmat met boek, muziek, een museum- of theaterbezoek, groene thee, wandelen in de ruige bergen van Noorwegen, marktplaats en mooie taal.

Ik ben lid

van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). De LVSC is de professionele beroepsorganisatie in Nederland op het terrein van professioneel begeleiden ten aanzien van werk- en leerprocessen. Ik voldoe aan het competentieprofiel voor supervisoren en coaches en de hieraan gekoppelde eisen voor (her)registratie, zoals deelname aan structurele intervisiebijeenkomsten. Ik hanteer de door de LVSC geformuleerde gedragscode en het klachtenreglement voor supervisoren en coaches. Ik sta geregistreerd onder nummer S12832.

Download hier mijn CV
Mijn LinkedIn profiel
Ware rust is niet de afwezigheid van beweging, het is evenwicht in de bewegingen.
Lilian Spijker © 2023
Praktijk voor supervisie en andere vormen van begeleiding
Lilian Spijker