Logo Lilian Spijker
praktijk voor supervisie
en andere vormen van begeleiding

Supervisie

Reflecteren op je functioneren binnen je werksituatie.

Herken je dit?

Je wilt met meer plezier en voldoening functioneren op je werk.
Je wilt werken vanuit je eigen kracht en autonomie.
Je wilt jouw talenten en kwaliteiten leren kennen en vormgeven.
Je bent vastgelopen in je werk.
Je wilt minder stress en minder ´moeten´ ervaren.
Je hebt een klein, negatief beeld van jezelf.
Je wilt eigen wensen en behoeften leren aangeven.
Je wilt beter leren omgaan met collega’s en leidinggevenden.

Plezier in je werk is essentieel. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol. In de juiste mate uitdaging vinden, een prettige werkrelatie met collega’s en leidinggevenden, taken uitvoeren die voldoening geven, een inspirerende werkomgeving, maar vooral: je eigen gedrag.

Supervisie

Supervisie is een methode waarbij gewerkt wordt met een werkinbreng vanuit de praktijk. Een concrete werksituatie is uitgangspunt voor het gesprek. Je verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieper liggende motieven en overtuigingen die jouw gedrag beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is dat je de drie aspecten denken, voelen en handelen adequaat op elkaar afstemt. De persoonlijke ontwikkeling van jouw professionele identiteit staat centraal. Bij supervisie ligt het accent op het leren voor toekomstige situaties. Supervisie is ook kwetsbaar zijn, jezelf durven laten zien en openstaan voor wat je nog van anderen kunt leren.
Wanneer je bereid bent om kritisch te kijken naar je eigen functioneren, bereid bent om te leren van concrete werksituaties en de durf hebt om te experimenteren met nieuw gedrag dan is supervisie een prachtige leer- en werkmethode voor jou. Supervisie is voor professionals die werken met mensen, zoals binnen de gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs en kerk.

Supervisie onderscheidt zich van werkbegeleiding doordat in werkbegeleiding de uitvoering van het werk centraal staat. In supervisie gaat het niet alleen over de uitvoering van het werk, maar ook over de persoon van de werker.

Praktisch

Een supervisie traject bestaat uit tien tot vijftien gesprekken met een interval van twee tot drie weken. De lengte van dit traject is nodig zodat er diepgaande veranderingen bewerkstelligd kunnen worden. Niet alleen op gedrag, maar ook op identiteit. Ik geef zowel individuele als groepssupervisie. Individuele gesprekken duren ongeveer 1½ uur en groepssupervisie 2½ uur per keer. De gesprekken kunnen overdag of ’s avonds plaatsvinden in mijn eigen praktijk of op een locatie in overleg.

Aanpak

Een supervisietraject is persoonlijk en uniek. Ieder traject kent zijn eigen accenten en stappen. Je stelt zelf een aantal leerdoelen op die je wilt bereiken. Deze leerdoelen zullen als een rode draad door alle sessies heen lopen. Voor ieder gesprek beschrijf je een actuele situatie op je werk die je wilt bespreken en analyseren. Na ieder supervisiegesprek schrijf je een reflectieverslag, dat weer als uitgangspunt dient voor de volgende bijeenkomst.

En dan nog dit

Soms merk ik dat er een drempel is voor supervisie. Je voelt je misschien op de vingers gekeken of je vindt dat je geen supervisie nodig hebt. Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om of je het goed of slecht doet. Wanneer je met mensen werkt is het belangrijk jezelf vragen te blijven stellen en je verhaal kwijt te kunnen. Het is eigenlijk een cadeautje dat je samen met een professionele buitenstaander aandacht hebt voor jezelf. En dat, terwijl je waarschijnlijk op je werk gewend bent aandacht te geven aan anderen. Supervisie houdt je scherp en je leert jezelf beter kennen.

Als alles om je heen in beweging is, is het tijd om stil te staan. Als alles om je heen stil staat,
is het tijd om in beweging te komen.
Lilian Spijker © 2023
Praktijk voor supervisie en andere vormen van begeleiding
Lilian Spijker