Logo Lilian Spijker
praktijk voor supervisie
en andere vormen van begeleiding

Metafoor

In mijn logo heb ik de beeltenis van ‘molens’ opgenomen. Niet verrassend wanneer er bij wijze van spreken negentien molens in onze achtertuin staan. Maar molens zijn ook een prachtige metafoor.
Ze worden aangedreven door de wind en brengen van alles in beweging: water wordt op een hoger peil gebracht, graankorrels worden vermalen tot meel en moderne windmolens leveren energie.
De molen was en is als aandrijfbron overal aanwezig en staat symbool voor taak en inzet, noeste arbeid en gezond verstand.
Bovendien spreken molens met hun stand van de wieken symbolisch de taal van belangrijke keerpunten in het leven: rouw, vreugde en rust.
De molens in Kinderdijk draaien regelmatig. Dat gebeurt niet alleen voor de uitstraling, stilstand is achteruitgang gaat voor een molen letterlijk op.

Begeleiding is voor mij niet zomaar een vrijblijvende vorm van vriendschappelijke consultatie of ondersteuning. Begeleiding is mensen in beweging brengen, innerlijke beweging, gericht op effectiever gedrag. Alleen bij beweging is er verandering!

Aanvaarden is meebewegen met de gebeurtenissen die het leven je brengt.
Lilian Spijker © 2023
Praktijk voor supervisie en andere vormen van begeleiding
Lilian Spijker