Logo Lilian Spijker
praktijk voor supervisie
en andere vormen van begeleiding

Intervisie

Samen leren met collega’s om je functioneren te verbeteren.

Voor wie?

Intervisie is voor organisaties die willen blijven ontwikkelen en die het leervermogen van de medewerkers willen stimuleren en versnellen. Intervisie is voor medewerkers die met anderen samen willen leren en die het lef hebben om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en hier open over te communiceren.

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde manier om met collega’s te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Het accent kan liggen op het oplossen van werkproblemen of op de manier waarop iemand als persoon (inzicht, vaardigheden, overtuigingen, emoties) op de werkvragen reageert. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar juist door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem. Er is ruimte voor aandacht, verbinding en saamhorigheid. Werkervaringen delen is een eenvoudige vorm van deskundigheidsbevordering. Het is makkelijk toepasbaar, laagdrempelig en heeft leereffect op de hele organisatie. Intervisie is een krachtig en direct middel, dat de effectiviteit van medewerkers bevordert en leidt tot toename van werkplezier!

Praktisch

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers (minimaal drie en maximaal zes). Een intervisiebijeenkomst duurt gemiddeld twee uur en vindt ongeveer één keer per maand plaats. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie.

Aanpak

Het begeleiden en implementeren van intervisie in organisaties kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Ik kan helpen bij:
- Het implementeren van intervisie binnen de organisatie.
- Het begeleiden van intervisiegroepen.
- Het kwalificeren van intervisiegroepen met het doel hen na ongeveer zes bijeenkomsten zelfstandig   verder te laten werken. Ik train de deelnemers om op een gestructureerde en methodische wijze te
  werken.
- Het opleiden van beoogde intervisiebegeleiders uit de organisatie.

Belangrijk is niet zozeer waar je staat als wel in welke richting je beweegt.
- Oliver W. Holmes -
Lilian Spijker © 2023
Praktijk voor supervisie en andere vormen van begeleiding
Lilian Spijker